Masuk

An’amta ‘Alaihim Fil Bait Al-Mustaqim

MAMHTROSO.COM -- Sejumlah hal. Sejumlah subjek. Sejumlah nama. Sejumlah penamaan. Sejumlah kata. Sejumlah huruf. Sejumlah tanda. Sejumlah perlambang.…
 • 0
 • Baca: 214 kali

99 (sembilan puluh sembilan)

Tuhankuinilah kata-katakubahasa paling wadakdari gairah cintakuuntuk ketemu.Tuhankubetapa masih jauhjarak antara kitaketika masih kubutuhkanungkapan-ungkapan.Tuhankunamun betapa puninilah sebagiandari ilmuyang Kau…
 • 0
 • Baca: 197 kali

98 (sembilan puluh depalan)

Tuhankutanami ladangkudengan keinsafan Adamketahanan Nuhkecerdasan Ibrahimketulusan Ismailkebersahajaan Ayyubkearifan Yakubkesabaran Yunuskelapangan Yusufkesungguhan Musakefasihan Harunkebeningan Khidlirkesucian Isakematangan MuhammadTuhankutanami ladangkuTuhanku https://www.caknun.com/2019/98/
 • 0
 • Baca: 175 kali

97 (sembilan puluh tujuh)

Tuhankulingkari jiwakudengan cincin kasih-Mukubuka mulut kuminum cahaya-Mudemi kebenaran kitab-kitab-Mu TauratInjil Zabur dan Quran yang sempurna pagarirumahku dengan tali…
 • 0
 • Baca: 204 kali

96 (sembilan puluh enam)

Tuhankutiupkan rahasia penciptaan-Mu agar tumbuhdan membara api di ubun-ubunku agar tanpa hentiia bergerak bagai waktu dan dalamgerak itu…
 • 0
 • Baca: 167 kali

95 (sembilan puluh lima)

Tuhankunamaku hanya kulitnanti siang akan terkelupasoleh waktu dan panas.Tuhanku,namaku tidak ada.Tuhanku,bimbinglah hari-harikuyang kupersembahkan kepada-Mu https://www.caknun.com/2019/95/
 • 0
 • Baca: 147 kali

94 (sembilan puluh empat)

Tuhankujika tak tulus jiwakuhalangilah segala hasratku untuk pandaidan mengerti kenyataan ini.namun jika Kau lihat cukup ketulusankuanugerahkan setetes ayat-Muagar…
 • 0
 • Baca: 152 kali
Berlangganan RSS feed